Verbreding A27 volgens VVD uniek innovatief

De VVD is groot voorstander van de aanpassingen van de snelwegen rond Utrecht. De doorstroming van het verkeer wordt er beter van en dat is goed voor mensen die met hun auto reizen. De geluidsoverlast wordt verminderd en er komt 2 keer zoveel bos terug. Er komt een overkapping van de A27 van de stad naar Amelisweerd. Het project biedt de mogelijkheid de omgeving beter in te richten. Tijdens de werkzaamheden kunnen er bijzondere activiteiten plaatsvinden. De regio en Nederland kunnen technologisch laten zien wat hier allemaal mogelijk is.
 
Economische topregio met topinfrastructuur
Om het verkeer uit de stad te weren is het nodig dat Utrechters via de ring kunnen reizen. Alleen een goede ring kan dit extra verkeer opvangen. Per jaar rijden meer dan honderd miljoen automobilisten langs Utrecht. Binnen één uur rijden kunnen 10 miljoen Nederlanders in Utrecht zijn. Daarvan profiteren bedrijven én werknemers, maar ook recreanten en cultuurbezoekers. Het maakt bovendien banengroei mogelijk op het Utrechts Science Park. De twee banen van de A27 zorgen voor duizenden, misschien wel 10.000 banen op het USP!
 
Besluit uit 2013
Gemeente, provincie en rijk zijn het keer op keer bestuurlijk eens geworden over de noodzaak de opstoppingen aan te pakken. In het belang van Nederland, maar ook in het belang van onze provincie blijven we voorstander van deze verbreding. Wegen zijn een instrument voor transport van goederen en personen die onze samenleving maakt tot wat hij is. Sociaal, bereikbaar en werkend aan een welvarende toekomst. Dáárom is de VVD voor een betere doorstroming van de A12, A28 en A27. In het landsbelang, niet vanwege het land, maar voor de mensen en bedrijven die ons land maken en die erop rekenen dat wij er voor zorgen dat ze daarbij gebruik kunnen maken van auto en snelweg.

Eerder is door gedeputeerde Remco van Lunteren VVD al gezorgd dat er goede afspraken zijn gemaakt met het Rijk over de ruimtelijke inpassing. Door de snelwegenring rondom Utrecht te verbeteren, kan met nieuwe technieken ook de leefkwaliteit omhoog.

Fractievoorzitter Arthur Kocken:"We gaan niet over het besluit of de noodzakelijke werkzaamheden aan de wegen worden uitgevoerd. Het lijkt ons voor de hand liggend dat het Rijk bij de afweging over dergelijke grote projecten de meest actuele onderzoeken betrekt. Hoewel op twitter en in de pers soms anders wordt gesuggereerd, twijfelt de VVD niet aan nut en noodzaak. De VVD vindt het wenselijk dat de snelwegenring rondom Utrecht wordt verbeterd".