Nieuws

 • Welkom bij de VVD Statenfractie Utrecht

  Voor meer informatie en contact: Lees verder

 • Vacature fractiemedewerker politieke communicatie VVD Statenfractie Utrecht

  13 januari − De VVD Statenfractie Utrecht zoekt een enthousiaste medewerker politieke communicatie. Lees verder

 • VVD Achterban bijeenkomst wonen en werken

  27 november − Vrijdag 19 november hebben wij (Arthur Kocken en Odile de Man) gesproken met circa 10 woordvoerders en wethouders ruimtelijke ordening over het provinciale programma wonen en werken. Lees verder

 • Slim inzetten op de benutting van erfgoed

  27 november − Er wordt in de provincie geworsteld met de verschillende ruimtevragen op het gebied van wonen, werken, energie en recreëren. Tegelijkertijd ziet de VVD-fractie dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van bestaande ruimte. Woordvoerder Arthur Kocken heeft samen met JA21 een motie ingediend om het DNA van Utrecht te benutten voor de opgaven van nu. Lees verder

 • Onderzoek klimaattop naar Utrecht

  27 november − Een paar weken geleden was er de Klimaattop in Glasgow, dat zal niemand ontgaan zijn. In de stad Utrecht heeft men een verkenning gevraagd van de mogelijkheden om een dergelijke klimaattop hierheen te halen. Als provincie Utrecht konden wij natuurlijk niet achterblijven en hebben we dan ook de motie aangenomen van gelijke strekking. Lees verder

 • Begroting 2022: vooruitzien in ontwikkelen

  27 november − Bij de begrotingsbehandeling is vanuit de VVD de oproep aan het college gedaan om meer samen te werken met de ontwikkelkracht die Utrecht in zich heeft. De provincie heeft hoge ambities, maar scoort op het gebied van realisatiekracht daarvan beduidend minder. De fractie heeft de suggesties gedaan om dat door samenwerking te verbeteren. Lees verder

 • Toekomstbegroting 2022-2035

  27 november − De toekomstbegroting is het product van intensieve samenwerking binnen onze fractie. Het is een uitgebreid en doorwrocht document geworden waarin de VVD laat zien een visie te hebben voor de toekomst. Lees verder

 • Begroting 2022: Begroten is vooruitzien

  27 november − De VVD wil graag echt vooruitkijken, vooruitgangsoptimisten die we zijn en daarom hebben we zelf een toekomstbegroting gemaakt die verder gaat waar die van het college ophoudt: wij hebben ook plannen gemaakt voor de jaren na 2025 en financiële keuzes gemaakt tot begrotingsjaar 2035. Lees verder

 • De provincie moet een toekomstbegroting maken die verder kijkt dan 2025

  03 november − De Provinciale VVD presenteert woensdag 3 november een alternatief voor de door het provinciebestuur gemaakte begroting. De liberalen roepen op om scherpe keuzes te maken, kerntaken woningbouw, mobiliteit en economie voorop te stellen en veel meer geld vrij te maken voor investeringen in wegen en energietransitie. Lees verder

 • Opvolging MKB-(familie)bedrijven: denk niet te beperkt

  13 oktober − Het is zonde als MKB-bedrijven ophouden te bestaan bij gebrek aan opvolging van de eigenaar. Het is belangrijk dat de eigenaar vroeg genoeg nadenkt over opvolging en daarbij de opties kent. Bij veel bedrijven gaat dat goed, maar zonder beleid dreigt een groot aantal mislukte bedrijfsovernames, waardoor in 10 jaar 6700 bedrijven in de provincie dreigen te verdwijnen. Lees verder

 • De Regionale Energie Strategie

  13 oktober − Het provinciale standpunt van de VVD is dat gemeenten zelf bepalen waar de locaties voor zon en wind in hun gemeente kunnen komen, met draagvlak van haar inwoners. Iedere gemeente heeft toegezegd bij te dragen aan het opwekken van energie ingevolge het klimaatakkoord. Het wordt nu wel spannend waar dat buiten dan kan plaatsvinden. Zonder dat er Hoekse en Kabeljauwse twisten ontstaan… En wat ons betreft zonder dat de provincie buiten locaties afdwingt! Lees verder

 • Intensivering en Verduurzaming Bedrijventerreinen

  13 oktober − In de komende jaren is er een grote stijging van de behoefte naar extra bedrijventerreinen voor maakindustrie en logistiek te verwachten. Het provinciale beleid is inmiddels helaas dat in 5 a 10 % niet te voorzien. Daar is de VVD het niet mee eens. Lees verder

 • Een snelle actie voor hard getroffen Leersum, Maarsbergen en Valkenheide

  15 september − Het is vandaag 15 september, bijna 3 maanden na de grote natuurramp in Leersum, Maarsbergen en Valkenheide. Op 18 juni heeft een heftige valwind duizenden bomen verwoest. Bossen en buitenplaatsen liggen er troosteloos bij. Wij hebben in juni meteen gepleit om een noodfonds op te richten. Hierin zou de provincie geld moeten stoppen. Dan zou er snel aan herstel gewerkt kunnen worden. Lees verder

 • Het onmogelijke huwelijk tussen provincie en geld

  12 juli − Overheid en geld blijft een lastig huwelijk. Zeker als linkse partijen aan de macht zijn. Als er te weinig geld is, wordt het tekort met lastenverzwaringen op de belastingbetaler afgewenteld. Als er geld overblijft, worden er onnodige projecten bedacht om het geld de deur uit te krijgen. Lees verder

 • ‘De toekomst begint nu’; algemene beschouwingen bij de kadernota

  12 juli − Iedereen die bij de provincie werkt moet op enig moment aan een buurman, collega of familielid uitleggen wat dat nou eigenlijk inhoudt. De provincie er is voor díe overheidstaken die te groot zijn voor gemeenten, maar te klein voor de rijksoverheid. De VVD is ambitieus en wil dus dat de provincie beter wordt in de uitvoeringstaken maar vooral willen we dat de provincie goede plannen gaat maken voor de toekomst. Om daarbij ook te zorgen voor voldoende banen moeten we goed samenwerken met het bedrijfsleven en het onderwijs. Lees verder

 • Nog geen toiletnorm, wel meer aandacht voor voorzieningen

  12 juli − Er zijn in Nederland twee miljoen buik- en anderhalf miljoen blaas patiënten die regelmatig naar de WC moeten. Bij het bespreken van het programma recreatie en toerisme heeft de VVD daarom gepleit voor een toiletnorm voor provinciale fiets- en wandelroutes. Lees verder

 • Houdt Hondenuitlaatservices niet aan het lijntje

  12 juli − Dit jaar hebben de recreatieschappen besloten dat hondenuitlaatservices niet meer welkom zijn in de recreatiegebieden. Ook Staatsbosbeheer en Het Utrechts Landschap sluiten de toegang voor deze ondernemers steeds verder af. De provincie heeft volgens de VVD een verantwoordelijkheid om mee te helpen zoeken naar alternatieven. Lees verder

 • Nieuwe Hollandse Waterlinie: erfgoed of openluchtmuseum?

  12 juli − Woordvoerder Arthur Kocken: “De VVD koestert ons erfgoed; dat maakt onze provincie mede zo aantrekkelijk. Maar wij willen niet in een openluchtmuseum leven. De VVD vindt dat het ruimtelijk beleid in de Utrechtse gemeenten en in Provinciale Staten bepaald moet worden en niet door ICOMOS of Unesco.” Lees verder

 • Regionale Energie Strategie mag gemeenten niet buitenspel zetten

  12 juli − Windmolens en zonnevelden, op welke locaties kunnen we die het beste kwijt in onze provincie? Daar ging het over bij de Statenvergadering van 30 juni. Als VVD vinden wij dat de gemeenten zélf mogen besluiten over de locaties van windmolens en zonnevelden. Dit hebben we dan ook krachtig uitgedragen. Lees verder

 • Nagedachtenis aan Eric Balemans

  04 juli − Met groot verdriet hebben we dit weekend vernomen dat de heer E.R.M. (Eric) Balemans vrijdag 2 juli is overleden. De heer Balemans behoort tot deze unieke groep en we zullen hem vreselijk missen. We wensen zijn familie veel sterkte! Lees verder