VVD zet zich al jaren in voor verbod op varend ontgassen.

Varend ontgassen VERBODEN!

Omdat Europese wetgeving nog op laat zich laat wachten is de VVD - in de persoon van Zohair el Yassini - al sedert 2013 bezig om het varend ontgassen van schepen te verbieden. Nadat schippers hun lading hebben gelost is het soms nodig om de ruimen te ontdoen van restanten van die lading. Waar het vluchtige stoffen betreft wordt dit vaak gedaan door middel van het ontgassen van het schip. De ruimen zijn dan weer schoon en klaar voor de volgende lading.

Stankoverlast

De dampen die vrijkomen bij ontgassen veroorzaken vaak stankoverlast. Bij langdurige blootstelling kunnen ze zelfs schadelijk zijn voor de omgeving. Doordat de provincies Brabant en Limburg het varend gassen inmiddels verboden hebben, is het vermoeden dat dit in onze Provincie nu meer gebeurt. Tijdens de Statenvergadering van 31 oktober 2016 is het verbod vastgelegd middels de Provinciale milieuverordening.  Eerst zou de ingangsdatum door Gedeputeerde Staten vastgesteld worden. Door een amendement van de VVD, dat uiteindelijk statenbreed gedeeld werd, wordt uiterlijk 1 maart 2017 het verbod van kracht.

De ramen kunnen weer open

Eindelijk kunnen de omwonenden van het Amsterdam-Rijnkanaal  hun  ramen open houden want de verschrikkelijke stank hoort dankzij de VVD tot het verleden.