VVD provincie Utrecht wil dat woningbouw Vliegbasis Soesterberg nu een vlucht neemt

VVD provincie Utrecht wil dat woningbouw Vliegbasis Soesterberg nu een vlucht neemt

  

De druk op de woningmarkt in de provincie Utrecht is onverminderd hoog. De VVD is daarom blij dat de woonwijk Vliegbasis Soesterberg op het punt staat om gerealiseerd te worden. De PvdA en SP proberen met een provinciale motie zand in de raderen te strooien door het stedenbouwkundig plan aan te passen.


Zeer onverstandig, zegt de VVD in de provincie Utrecht: Er is grote behoefte aan doorstroming op de woningmarkt en daar past het huidige woningbouwprogramma op de vliegbasis uitstekend bij. Het realiseren van duurdere woningen, biedt inwoners de mogelijkheid om een volgende stap in hun wooncarrière te zetten. Door de verhuizing naar een duurdere woning op de Vliegbasis, komen elders woningen in het midden- en het goedkope segment beschikbaar, waar weer andere inwoners van profiteren.


Voorstel lost geen knelpunt op

De huidige ontwikkeling van de Vliegbasis, met 229 middeldure en duurdere woningen, draagt een steentje bij aan de doorstroming op de woningmarkt. Hiervan profiteren de omliggende gemeenten die een woningtekort ervaren. De ontwikkeling van deze woonwijk zorgt er ook voor dat de natuur in het aangrenzende Hart van de Heuvelrug betaalbaar is. Hiervan genieten niet alleen de direct omwonenden, maar alle inwoners van de provincie en zelfs daarbuiten. Het aanpassen van het woningprogramma draagt hier niet positief aan bij.


Voorstel kost veel geld

Er is al veel geld besteed aan ontwikkeling van de natuur in het Hart van de Heuvelrug: de woonwijk is behalve een kwalitatief prachtige toevoeging aan het gebied ook een belangrijke kostendrager ervan. In het verleden heeft de provincie besloten om 10 miljoen van de grondopbrengsten uit de woningbouw te besteden aan natuurontwikkeling in het Hart van de Heuvelrug. Bijstelling van het woningprogramma leidt ertoe dat er onvoldoende opbrengsten kunnen worden gerealiseerd om de reeds gedane uitgaven aan natuur te dekken.