VVD zet zich in voor internationale school

Sinds enige jaren heeft Utrecht een internationale school. De VVD vindt dit belangrijk omdat deze school flink bijdraagt aan de vestigingsvoorwaarden van onze regio. Door een internationale school is het voor bedrijven, hun werknemers en hun kinderen gemakkelijker zich snel thuis te voelen in onze regio.

 

Succesvolle school
De Dutch Trade & lnvestment Board heeft onlangs geconcludeerd dat het te krappe aanbod van internationaal onderwijs een bedreiging is voor het Nederlandse vestigingsklimaat. De provinciale
VVD-fractie is daarom tijdens een werkbezoek polshoogte gaan nemen. De Internationale school Utrecht is een school als elke andere. Vrolijke kinderen uit alle windstreken maken samen een bont gekleurd gezelschap. Ouders zijn expat bij een grote multinational, gastdocenten op de Universiteit of productie- en ICT medewerkers in het MKB.

De school is een groot succes, er is een al maar groeiende vraag naar internationaal onderwijs. Daardoor knelt de huidige locatie in haar jasje.

 

Uitbreiding
Dit jaar wordt een aantal extra lokalen geplaatst om de grootste problemen op te lossen. Maar zelfs met het bijplaatsen van extra lokalen dreigt de komende jaren een wachtlijst te ontstaan. De school en de stad Utrecht zijn druk met uitbreidingsplannen. In een nieuw gebouw op het Utrechts Science Park zouden zo’n 1200 leerlingen terecht kunnen.

 

Zorgen
Het is goed dat bovenstaande partijen het bestemmingsplanproces versnellen door uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar deze nieuwe locatie gelijk vast te stellen met een Stedenbouwkundig programma van Eisen. De nieuwbouw zou in 2022 klaar moeten zijn. Wat de VVD betreft is het krappe aanbod van internationaal onderwijs een grote zorg. Dit beïnvloedt ons vestigingsklimaat negatief en rechtvaardigt daarom provinciale aandacht. De VVD heeft Gedeputeerde Staten hierover vragen gesteld, welke onlangs beantwoord zijn. De fractie zal opvolging van dit dossier door GS nauwlettend in de gaten houden.