Oplossen mobiliteitsknelpunten

Bij de voorloper van de begroting, de Kadernota,  heeft de VVD in juli ingezet op het oplossen van de bereikbaarheidsknelpunten in de provincie. O.a. N201 en 233. Inmiddels zijn de knelpunten in het rapport Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid over reistijdverliesuren (https://www.kimnet.nl/mobiliteitsbeeld) en provinciale regionale analyse

(https://www.provincie-utrecht.nl/publish/pages/321651/rapportage_voertuigverliesuren_2016.pdf)

nog weer eens bevestigd. Files zorgen voor nutteloze tijd, kosten, slechte luchtkwaliteit maar vooral ook onzekerheid en stress. Haal ik mijn afspraak wel? Ben ik op tijd om de kinderen van de opvang op te halen?

 

Noordelijke Randweg Utrecht

Provinciale Staten heeft bij de Kadernota ook gediscussieerd over het 'opplussen' van de oplossing bij de NRU. Daar leek toen een meerderheid voor te zijn. De VVD heeft toen aangegeven dat dit niet ten koste mag gaan van het oplossen van knelpunten. Voor de NRU is immers al over een oplossing besloten. De VVD heeft alle begrip voor mensen die zeggen dat die nog beter kan, maar er zijn ook nog steeds oplossingen te kiezen voor de andere knelpunten. Het is zoals thuis: kies je voor een mooier en duurder tuinpad terwijl je de badkamer en de keuken moet vervangen vanwege lekkages? Euro's kun je maar een keer uitgeven.

 

Motie n.a.v. Regeerakkoord

Inmiddels heeft het regeerakkoord aandacht voor o.a. de NRU. En, we zijn voor het eerst als provincie in het regeerakkoord in beeld. Dat biedt gelegenheid om bij het Rijk de oplossing (middelen) van de andere provinciale mobiliteitsknelpunten te bespoedigen. Dat vergt wel samen optrekken met de stad; we moeten niet tegen elkaar inlobbyen. Met D66 is een motie ingediend voor een gezamenlijke lobby van stad en provincie op het oplossen van de mobiliteitsknelpunten. De extra bijdrage van de provincie aan de NRU hiervoor wordt gemaximaliseerd op 9 miljoen euro, zodat er ook geld overblijft voor het oplossen van andere knelpunten.

Zie bijlage: M057 - Motie Mosterd bij de maaltijd