Ontwikkeling Lage Weide mogelijk maken

Opleidingen moeten echt leiden tot banen; werk. Het onderwijs sluit nog niet voldoende aan op de behoefte die er is op de arbeidsmarkt. Terwijl er vooral in de techniek, ICT en logistiek , naast de gezondheidsector, behoefte is aan goed opgeleide mensen. Dat kan de overheid niet alleen. Dat kan het onderwijs niet alleen. Daar zijn ook werkgevers voor nodig voor bijvoorbeeld stageplaatsen of onderwijs op de werkvloer; er moet worden samen gewerkt waarbij de overheid initiatieven ruimte kan geven en kan ondersteunen.

 

Kansen voor Lage Weide en omgeving

VVD-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Utrecht, Arthur Kocken, heeft al eerder geopperd om daartoe op bedrijventerrein Lage Weide met ondernemers en (v)mbo-onderwijs  samen te gaan werken. De Utrechtse kenniseconomie heeft ook slimme en vaardige mensen en bedrijven nodig die de innovaties in denken en concepten kunnen omzetten in producten en werkwijzen. Dat kan het begin zijn van een ontwikkeling voor het hele bedrijventerrein. Het Utrecht Science Park (USP) aan de oostkant laat zien dat zo'n gebiedsontwikkeling effect kan hebben voor het vestigingsklimaat in een veel groter gebied.

 

Ondersteuning ondernemersinitiatief

De VVD zou de VVD niet zijn als we dit top down zouden opleggen. Dat werkt niet. De plannen voor deze ontwikkeling hebben alleen kans van slagen als ze van onderop, van de gebruikers van het bedrijventerrein, de ondernemers, komen. Zoveel mogelijk partners moeten van onderop betrokken worden bij de gebiedsontwikkeling en het belang er van gaan inzien.  Binnen de Industrie Vereniging Lage Weide  wordt hier al langer over nagedacht. De VVD was dan ook verheugd dat er nu concrete plannen liggen. Die plannen overstijgen het directe belang van de ondernemers en kunnen het begin zijn van een vergelijkbare ontwikkeling als het USP. Bij de begroting heeft de VVD daarom samen met D66 een motie ingediend om initiatieven zoals die van de ondernemers te ondersteunen.

 

Zie bijlage: M054 - Motie Lage Weide in ontwikkeling