Provinciale VVD-fracties werken aan versterken economie

Nederland staat hoog in de lijstjes van landen die welvarend zijn, waar het economisch goed gaat. En dat is belangrijk want dan hebben we vrijheid om ons verdiende geld uit te geven en prettig te wonen. En hebben we geld om onze voorzieningen voor gezondheid, zorg, onderwijs, sport en cultuur te financieren en onze mooie landschappen en erfgoed te onderhouden. Daarom moeten we zorgen dat Nederland het economisch goed blijft doen. Dat is in eerste instantie natuurlijk aan ondernemers, bedrijven en onderwijs dat opleidt voor banen. Provincies hebben binnen de overheid een belangrijke rol om daarvoor voorwaarden te creƫren. Ze hebben taken op het gebied van wegen en vervoer en kijken gemeentegrensoverstijgend. Om dat goed te doen, is het essentieel dat ze ook provinciegrens (en landsgrens) overstijgend werken.


Aandacht voor omgeving helpt Utrecht
Provincie Utrecht is een Europese topregio. Maar dat komt voor een belangrijk deel door de ligging in een omgeving waarmee het economisch en maatschappelijk ook goed gaat. Het is dus van belang om de krachten met onze omgeving te bundelen. En om te kijken hoe we elkaars sterke kanten kunnen benutten in plaats van elkaar te beconcurreren. Willen we als Utrecht, en als Nederland, economisch goed blijven presteren, dan moeten we ook zorgen dat onze regio's goed verbonden zijn, met korte reistijden. Door daar aan te werken, files te bestrijden en openbaar vervoer en fietsverbindingen nog verder te verbeteren, kunnen de de economische dragers, de landschappen, het erfgoed en de andere voorzieningen beter, sneller bereikbaar zijn. Dat is hard nodig in de internationale concurrentiestrijd. Er is geen enkele reden om tevreden op onze lauweren te rusten, we moeten hard aan de slag! Fractievoorzitter Arthur Kocken heeft dit al verschillende malen in de Provinciale Staten van Utrecht aan de orde gesteld. Maar dat werkt niet als je dat in je eentje doet, daar zijn ook de andere provincies bij nodig. Dat geldt voor alle provincies.

VVD-fracties samen aan het werk
Op 24 november vond de jaarlijkse ontmoeting van fractievoorzitters in Provinciale Staten en gedeputeerden van de VVD plaats in Utrecht. Peter Savelberg (
www.tristatecity.nl
) was gevraagd om ons op weg te helpen. Hij wees op een van de belangrijke veranderingen in de economie: dat de concurrentie steeds meer plaatsvindt tussen grootstedelijke gebieden. Nederland (vergelijkbaar met een middelgrote Chinese stad) doet daarin alleen mee als we de economische samenhang met Vlaanderen en Nordrhein Westfalen benutten. Dus samenwerken in economische successen en de infrastructuur versterken die de economisch subcentra, de vlieghavens en zeehavens, hoofdkantoren, landschappen en de topvoorzieningen (universiteiten, cultuur) verbindt. Dan zijn we een wereldspeler. Dat toekomstperspectief op een goede economie en een geweldige, bereikbare woonomgeving, daaraan gaan we als VVD-fracties samen werken. De komende maanden worden daarin samen stappen gezet.