Provinciale aanpak kantorenleegstand blijft nodig

Kantoren- en winkelleegstand provincie Utrecht


Op 14 november 2017 organiseerde de VVD-Statenfractie voor bestuurders en gemeenteraadsleden een goed bezochte en inspirerende sessie over winkel- en kantorenleegstand in de provincie Utrecht.

Provinciale aanpak kantorenleegstand blijft nodig

We zijn de sessie begonnen met een presentatie van Mariken Fellinger over de provinciale kantorenaanpak. Haar verhaal en onze aanvullende vragen leidden tot de volgende conclusies: er is een aanzienlijk overschot op de kantorenmarkt in onze provincie, al is dit niet overal even groot. De aantrekkende kantorenmarkt lost dit probleem niet helemaal op, daarom bereidt de provincie een inpassingsplan kantoren voor. Lokale situaties vragen soms om meer maatwerk dan de aanpak van de provincie nu biedt.

Creatieve oplossingen voor winkelleegstand gezocht

Vervolgens nam Ingrid Janssen ons tijdens haar presentatie mee door de geschiedenis van het Nederlandse winkelvastgoed. Dit wordt gekenmerkt door een fijnmazige winkelstructuur op basis van sterk restrictief beleid, waardoor er in ons land veel kleinere winkelcentra dicht in de buurt zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Frankrijk of de VS. Ook de overheidsinvloed op de branchering is aanzienlijk: zie bijvoorbeeld het fenomeen woonboulevard. Wel hebben we jarenlang onbeperkt bijgebouwd, waardoor we nu teveel winkels hebben.

In de twee deelsessies waarin we uiteen gingen, hebben we kantoren- en winkelleegstand verder verdiept en over oplossingen gesproken. In de groep van Ingrid Janssen gingen we door op de winkels. In de groep van Hilco van der Wal werd de transformatie van kantoren naar woningen in 'De Hoef' in Amersfoort besproken.