Methode Duisenberg

De VVD is voorstander van een gedegen verantwoording van het financieel beleid door de provincie. De behoefte aan betere controle op besteding van middelen en inzicht in behalen van beleidsdoelstellingen werd breed gedragen in PS. De verantwoording door GS moet dan ook helder en begrijpelijk zijn.

Methode Duisenberg

In de Tweede Kamer was op basis van de Methode Duisenberg al ervaring opgedaan met een verantwoordingsmethodiek. De VVD heeft het initiatief genomen om dit proces ook bij de provincie te verbeteren. Hierop is een ‘werkgroep Duisenberg’ gestart die de succesvolle methodiek van de Tweede Kamer als proef op de provinciale jaarrekening toegepast hebben. De werkgroep stond onder leiding van ons VVD Statenlid Jakob Germs. Als waardering voor het goede, gedegen werk van de werkgroep, is deze per amendement hernoemd tot ‘werkgroep Germs’.

Aan de slag

De werkgroep heeft  een aantal aanbevelingen gedaan voor een adequate financiële verantwoording.  Woordvoerder Anita Vlam: 
“ met deze methode hebben we als PS een hulpmiddel in handen, waarbij we als Statenleden, oppositie en coalitie tesamen, de financiële verantwoording goed kunnen beoordelen. De nieuw in te richten audit commissie helpt ons daarbij.”