De VVD is voor goede luchtkwaliteit

De VVD is voor goede luchtkwaliteit. 

Bij ongewijzigd beleid zal de WHO norm voor Luchtkwaliteit in 2030 gehaald worden. De VVD heeft alle vertrouwen in het Actieplan Luchtkwaliteit dat de regering dit jaar ontwikkelt. Het behalen van de WHO norm zal daarbij ons inziens geen probleem opleveren en behoeft geen extra acties door de provincie Utrecht. Een samenwerkingsagenda gezonde lucht speciaal voor de provincie Utrecht, is wat de VVD betreft niet nodig.


Luchtkwaliteit in de topregio

Goede luchtkwaliteit vinden we belangrijk en we zien ook dat het beter wordt. De dalende trend van vervuiling wordt verder voortgezet we gaan er van uit dat de WHO norm uiteindelijk wordt behaald.

Als topregio wil de VVD ook een fijn woon- en leefklimaat voor onze inwoners bieden.  Een fijn leefklimaat waarbij we niet zijn van verbiedende maatregelen, maar juist van de innovatie en eigen motivatie van inwoners.


Innovatie

Op 13 oktober 2017 is de Tropomi satelliet gelanceerd. Een nieuw Nederlands instrument dat de kwaliteit van de lucht meet met, naar men zegt, een niet eerder gerealiseerde mate van detail. In kranten en wetenschappelijke publicaties wordt hoog opgegeven over de eerste beelden die de satelliet heeft geproduceerd. Woordvoerder Ron van Reenen “  In de hele samenwerkingsagenda echter komt het woord Tropomi in totaal maar één keer voor. Kennelijk doen deze innovatieve gegevens er niet toe. De provincie baseert zich op cijfers uit het WHO rapport van 2013. Wat ons betreft een gemiste kans.”