VVD betreurt opstappen Jacqueline Verbeek-Nijhof

Jacqueline Verbeek-Nijhof was sinds mei 2015 gedeputeerde voor mobiliteit, financiën, water, integraal gebiedsprogramma, communicatie en personeel en organisatie. Zij heeft zich ingezet voor de veiligheid en doorstroming van ons verkeer, waterveiligheid en nieuwe vormen van mobiliteit. Er is nu een zakelijker kijk op de overheidsfinanciën. De westelijke ontsluiting van Amersfoort gaat er komen. Het nieuwe busstation Driebergen-Zeist is open. Het Rijk heeft inmiddels aandacht voor de  bereikbaarheid van de regio Utrecht (UNed) en de Loenerslootsebrug. Dat zorgt ervoor dat de reiziger minder tijd kwijt raakt.

 

Vandaag maakte zij bekend op te stappen omdat zij haar verantwoordelijkheid neemt vanwege de uitkomst van het auditrapport over de Uithoflijn. De VVD-fractie in Provinciale Staten van Utrecht betreurt dat, maar waardeert het zeer dat zij haar verantwoordelijkheid neemt. Met haar vertrek moet ook de ambtelijke organisatie fors worden verbeterd. Het auditrapport kraakt daar immers harde noten over en geeft aan dat verbeteringen noodzakelijk zijn.

 

Fractievoorzitter Arthur Kocken: “Ik dank Jacqueline Verbeek- Nijhof voor de inzet in de afgelopen jaren. Zij heeft goede resultaten behaald die de bereikbaarheid van de Provincie Utrecht verbeteren. De financiën zijn op orde. Wij betreuren dat ze opstapt, maar respecteren haar beslissing”.