Meer actie tegen file in Woerden

CDA en VVD willen dat de verkeersdrukte in Woerden snel afneemt. In de gemeente werd een motie van CDA en VVD aangenomen om samen met de provincie maatregelen te treffen. In de Provincie vergadering vroegen CDA en VVD ook de provincie snel te laten handelen. Groenlinks en D66 wilden er niet over stemmen.

 

De wegen in Woerden zitten vaak overvol. De gemeenteraad maakt zich terecht zorgen over de nadelen van de opstoppingen. Een eerder bekeken oplossing is het aanleggen van een randweg. Dit zou een provinciale weg worden. Vandaar dat VVD en CDA in de Provincie aanstaande maandag in de commissievergadering Woerden nogmaals onder de aandacht brengen.

 

VVD en CDA willen dat de provincie samen met Woerden tot een plan komt. Het eerder gemaakte plan zou de Woerdenaren kunnen helpen. Daarom moet van VVD en CDA de provincie onderzoeken of de plannen voor de westelijke randweg de file in de stad kan oplossen.