VVD en CDA willen sturing op de provinciale Actie Agenda Woningmarkt

Bespreking Actie Agenda Woningmarkt in Provinciale Staten
Tot verbazing van de VVD- en CDA-fracties in de Provinciale Staten van Utrecht lijkt het erop dat Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op 26 maart a.s. de Actie Agenda Woningmarkt van de Provincie Utrecht overhandigd krijgt, zonder dat de Staten in de gelegenheid zijn gesteld om hierop te reageren en hun inbreng mee te geven. 
Om dit te voorkomen, hebben de beide partijen gevraagd om de provinciale Actie Agenda Woningmarkt in ieder geval te bespreken tijdens de komende RGW-Commissievergadering op 5 maart a.s.


Aanpak woningmarkt versnellen
CDA en VVD hebben eerder al aan Gedeputeerde Staten een flink aantal vragen gesteld over de versnelling van de woningmarkt in de Provincie Utrecht. De druk op de woningmarkt in de provincie neemt nog steeds toe. Voor beide partijen aanleiding om de urgentie van het probleem ook in de provincie te benadrukken.


Werkbezoek Minister
Minister Ollongren brengt op 26 maart a.s een werkbezoek aan onze provincie.
Op 19 maart a.s. vergaderen Provinciale Staten van Utrecht.