Dennis Straat kandidaat-gedeputeerde Provincie Utrecht

Bron: fotografie Bart Homburg 

De fractie van de VVD in de Provinciale Staten van Utrecht heeft vandaag Dennis Straat gepresenteerd als kandidaat-gedeputeerde. Met hem wil de VVD de vacante positie in het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht invullen.

Dennis Straat (47) is zijn politiek-bestuurlijke loopbaan begonnen als lid van Provinciale Staten in Overijssel. Hij is vijf jaar stadsdeelwethouder geweest in Amsterdam Zeeburg. Op dit moment rondt hij zijn tweede bestuursperiode als wethouder van Zaanstad af.  Hij heeft bijgedragen aan het oplossen van veel maatschappelijke vraagstukken, zoals de gebieds- en wijkontwikkeling op IJburg en in Zaanstad, de Omgevingswet, de omzetting van de stadsregio naar de vervoersregio Amsterdam en de doorontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam. Daarmee kan hij bijdragen aan het integraal besturen van de provincie Utrecht.

Dennis Straat: “Ik realiseer me dat er voor mij een stevige opgave ligt in de provincie Utrecht. Daarop ben ik me al aan het voorbereiden. Als resultaatgerichte bestuurder, die kritisch analytisch is ingesteld, weet ik dat we alleen 'in verbinding' tot goede resultaten komen. Ik kijk daarom vooral uit naar een goede samenwerking met Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. Samen met hen, de Utrechtse gemeenten, bewoners en ondernemers wil ik aan de slag. Met een frisse blik, om weer vooruit te kijken, elkaar te inspireren en resultaten te boeken.”

 

Fractievoorzitter Arthur Kocken: “De VVD-fractie heeft bewust gekozen voor een kandidaat van buiten de provincie. Met Dennis Straat hebben wij een bestuurlijk ervaren kandidaat gevonden die bovendien weet hoe het is om ergens nieuw te beginnen. Zowel in Zeeburg als in Zaanstad startte hij als wethouder ‘van buiten’. De VVD-fractie kijkt uit naar zijn samenwerking met zijn directe collega's en Provinciale Staten.”