Pak de kansen die Lage Weide te bieden heeft!

De Utrechtse economie doet het goed. Het onderwijs sluit echter nog niet voldoende aan op de behoefte die er is op de arbeidsmarkt. Vooral in de techniek en de logistiek zijn nog veel vacatures open. De Utrechtse kenniseconomie heeft ook slimme en vaardige mensen en bedrijven nodig die de innovaties in denken en concepten kunnen omzetten in producten en werkwijzen. Opleidingen moeten echt leiden tot banen; werk. Dat kan het onderwijs niet alleen. Daar zijn ook werkgevers voor nodig voor bijvoorbeeld stageplaatsen of onderwijs op de werkvloer; er moet worden samengewerkt waarbij de gemeente of de provincie  initiatieven ruimte kan geven en kan ondersteunen. En bedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen en bereikbaar zijn om aantrekkelijk te zijn om in te werken.

 

Kansen voor Lage Weide en omgeving

Bedrijventerrein Lage Weide is het grootste bedrijventerrein van de provincie Utrecht en huisvest 18.000 arbeidsplaatsen. VVD-fractievoorzitter in de Provinciale Staten van Utrecht, Arthur Kocken, is daar vrijdag 9 maart jl.op bezoek gegaan met de VVD-lijsttrekkers in de gemeenten Utrecht, Dimitri Gilissen, Stichtse Vecht, Jeroen Willem Klomp, en De Ronde Venen, Alberta Schuurs. Ook  VVD Tweede-Kamerlid Zohair el Yassini was mee. Naast een bezichtiging van het gebied zijn we ontvangen bij de mooie Utrechtse bedrijven van Henk Stamhuis en Theo Pouw. Dit gebied heeft volgens de VVD alle mogelijkheid om zich te verder te ontwikkelen als een motor voor werkgelegenheid in (duurzame) techniek en logistiek. Samenwerking met (v)mbo-onderwijs kan dat versterken. Het Utrecht Science Park (USP) aan de oostkant laat zien dat zo'n gebiedsontwikkeling effect kan hebben voor het vestigingsklimaat in een veel groter gebied.  Daarom heeft de VVD-fractie in de Utrechtse Staten in november met een motie ook het initiatief genomen om de plannen hiertoe van de Industrie Vereniging Lage Weide te ondersteunen.

 

Bereikbare banen

De VVD heeft vandaag weer eens bevestigd gezien hoe belangrijk het is dat banen bereikbaar zijn. Bereikbaar door een goede, passende opleiding. En bereikbaar doordat je er kunt komen. Met de (vracht)auto, met bus en trein en met de fiets. De VVD'ers zien de kansen die er voor Lage Weide liggen en voor de inwoners van het omringende gebied. Die willen ze pakken en daarvoor gaan ze aan de slag in hun gemeenten, de provincie en de Tweede Kamer. Met praktische maatregelen en tegen het beeld in dat Lage Weide vervuilend en ouderwets zou zijn.