Dennis Straat als gedeputeerde Provincie Utrecht benoemd

Provinciale Staten van Utrecht heeft vandaag Dennis Straat benoemd als gedeputeerde. Met hem is de vacante positie in het college van Gedeputeerde Staten van Utrecht ingevuld.

 

Dennis Straat (47) is zijn politiek-bestuurlijke loopbaan begonnen als lid van Provinciale Staten in Overijssel. Hij is vijf jaar stadsdeelwethouder geweest in Amsterdam Zeeburg. Op dit moment rondt hij zijn tweede bestuursperiode als wethouder van Zaanstad af.  Hij heeft bijgedragen aan het oplossen van veel maatschappelijke vraagstukken, zoals de gebieds- en wijkontwikkeling op IJburg en in Zaanstad, de Omgevingswet, de omzetting van de stadsregio naar de vervoersregio Amsterdam en de doorontwikkeling van de metropoolregio Amsterdam. Daarmee kan hij bijdragen aan het integraal besturen van de provincie Utrecht.

Dennis Straat: “Ik realiseer me dat er voor mij een stevige opgave ligt in de provincie Utrecht. Daarop ben ik me al aan het voorbereiden. Als resultaatgerichte bestuurder, die kritisch analytisch is ingesteld, weet ik dat we alleen 'in verbinding' tot goede resultaten komen. Ik kijk daarom vooral uit naar een goede samenwerking met Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie. Samen met hen, de Utrechtse gemeenten, bewoners en ondernemers wil ik aan de slag. Met een frisse blik, om weer vooruit te kijken, elkaar te inspireren en resultaten te boeken.”

 

VVD Fractievoorzitter Arthur Kocken: “Er is bewust gekozen voor een gedeputeerde van buiten de provincie. Met Dennis Straat hebben wij een ervaren bestuurder die bovendien weet hoe het is om ergens nieuw te beginnen. Zowel in Zeeburg als in Zaanstad startte hij als wethouder ‘van buiten’. Wij kijken uit naar de samenwerking binnen en buiten het Provinciehuis en feliciteren hem van harte!”