Nieuw VVD Statenlid Judith Godschalx

In de Statenvergadering van 11 juni 2018 is afscheid genomen van Willem Joustra uit Provinciale Staten van Utrecht.

In dezelfde Statenvergadering werd Judith Godschalx beëdigd tot lid van Provinciale Staten van Utrecht.

Judith zal deel gaan uitmaken van de Statencommissies Ruimte, Groen, Water en Wonen (RGW) en Milieu, Mobiliteit en Economie (MME).

De VVD Statenfractie wenst Judith veel succes toe met haar nieuwe functie als Statenlid.