Voordracht voor lijsttrekker verkiezingen Provinciale Staten van Utrecht

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap. Binnen het kaderstellend advies is afgesproken dat de lijsttrekkers vooraf door de ledenvergadering worden aangewezen.

Het bestuur van de VVD Regio Midden Nederland (RMNL) doet een voordracht, vervolgens kunnen andere kandidaten zich ook presenteren en wordt er door de leden op een speciale ledenvergadering over de lijsttrekker gestemd.

Het Regiobestuur draagt André van Schie voor aan de leden als de nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen in de provincie Utrecht voor de Provinciale Staten.

André van Schie is enthousiast: "De Provincie Utrecht kent veel uitdagingen voor de economie, wonen, mobiliteit, milieu en recreatie. Uitdagingen waarbij het goed zou zijn als onze bewoners zélf zo veel mogelijk te zeggen hebben over de manier waarop ze hun leven inrichten. Ik heb enorm veel zin om samen met de fractie overal in onze provincie met kiezers in gesprek te gaan over hún vragen en oplossingen en daarmee hun belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Met een energieke campagne, een onderscheidend liberaal programma en een goed team wil de VVD opnieuw de grootste partij worden in Provinciale Staten.“

Bas Groenendijk wordt aan de leden voorgedragen als de nieuwe lijsttrekker voor de verkiezingen van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR).

De komende weken kunnen de lokale netwerken eventuele tegenkandidaten stellen. De sluitingsdatum is 28 juni a.s. tot 10.00 uur.

Op 12 juli a.s. is de ledenvergadering (AV-2A) waar de nieuwe lijsttrekker voor de Provinciale Staten en het Waterschap worden gekozen.