Provincie Utrecht staat voor grote uitdagingen

De VVD heeft de afgelopen jaren gehamerd op de noodzaak om extra woningen te bouwen, heeft Gedeputeerde Staten gevraagd of de geplande locaties daarvoor genoeg zijn en wat na de crisis gedaan kon worden om de woningbouw te versnellen. GS geeft ondertussen aan dat er waarschijnlijk meer locaties nodig zijn dan de geplande! De keuze waar die locaties moeten komen, is ook afhankelijk van de bereikbaarheid en energietransitie. Want je kunt wel gaan bouwen maar het is niet wenselijk als de bewoners vervolgens in de file staan of het huis niet warm/ verlicht krijgen.

Gecombineerde aanpak

De provincie Utrecht staat voor de uitdaging te voorzien in de vraag naar nieuwe woningen, zoveel mogelijk binnenstedelijk. Daarvoor moet zorgvuldig bepaald worden op welke locaties, hoeveel en het soort woningen. Op basis van onderzoeksresultaten zal er rond de jaarwisseling al zicht op zijn. Het is beter daar nu op te wachten dan op afzonderlijke locaties extra bouwen toe te staan, als in Geer III in Wijk bij Duurstede. Terwijl we nog niet weten of die huizen straks voldoende bereikbaar zijn. Daarom is tijdens de Statenvergadering van 11 juni 2018 tegen een motie van de PVDA hierover gestemd. De VVD vindt dat thema’s als wonen, de opwekking van duurzame energie en mobiliteit in samenhang opgepakt moeten worden.

Versnelling realiseren met hogere slaagkansen

“Het is op dit moment zaak om een slimme combinatie te maken en ook het tempo erin te houden”, aldus Neeke Eijsbroek. De VVD zet aan tot het versnellen van het bouwen van duurzame woningen, vooral voor de middeninkomens, samen met goede verkeersmaatregelen. De stad en het omliggende gebied moeten aantrekkelijk en verbonden blijven door bereikbaarheid per auto en met het openbaar vervoer.