Provincie en gemeente pakken Veenendaal Oost (N233) aan

De provincie Utrecht en de gemeente Veenendaal gaan gezamenlijk de verkeersdrukte op de Rondweg-Oost (N233) door Veenendaal te lijf. Op maandag 9 juli vergadert Provinciale Staten Utrecht over de wegvariant die de doorstroming van het verkeer voor de toekomst moet garanderen. 

Astrid Ens van de VVD-fractie in Provinciale Staten is verheugd dat dit al langer bestaande verkeersprobleem nu voortvarend wordt aangepakt: 'De voorkeursvariant van het provinciebestuur gaat uit van verbreding van de weg in combinatie met maatregelen die de veiligheid vergroten en de overlast voor omwonenden beperken. Aan twee zijden van deze provinciale weg staan ten slotte woningen. Aan ons is gevraagd om de leefbaarheid goed in de gaten te houden en daar luisteren we als Statenleden goed naar'. 

‘Aandacht voor de leefbaarheid voor de omwonenden is een belangrijk aspect’, aldus ook Yvonne Bottema, fractievoorzitter van de VVD in Veenendaal, die namens de gehele gemeenteraad insprak tijdens de laatste commissievergadering van de Provincie over dit onderwerp. ‘Er zijn verschillende manieren om die leefbaarheid te garanderen. De ongelijkvloerse kruising van de rondweg met de Prins Clauslaan die in het voorstel is opgenomen, is daarvan een goed voorbeeld.
Het debat in Provinciale Staten van komende maandag zal gaan over het vaststellen van de wegvariant die de provincie Utrecht de komende maanden nader zal uitwerken. In de uitwerking zal in overleg met de gemeente Veenendaal blijken welke maatregelen er mogelijk zijn en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Uitgangspunt is dat de N233 in hoofdzaak bestemd is voor regionaal verkeer. Inwoners van Veenendaal moeten hun wijk gemakkelijk in en uit kunnen: zowel op de fiets, met het openbaar vervoer als ook met de auto.