Nieuw VVD Statenlid Janine van Doesburgh

In de Statenvergadering van 09 juli 2018 is Janine van Doesburgh geïnstalleerd als nieuw lid van Provinciale Staten van Utrecht voor de VVD Statenfractie.

Zij volgt Anita Vlam op, die onlangs wethouder geworden is van de gemeente Woudenberg.

Janine zal deel gaan uitmaken van de commissie Bestuur, Europa en Middelen (BEM), woordvoerder Cultuur en Erfgoed. Daarnaast zal zij zitting gaan nemen in de Ad hoc commissie Omgevingsvisie.

De VVD Statenfractie Utrecht wenst Janine veel succes toe in haar nieuwe functie als Statenlid.