Schriftelijke vragen over Recreatiewoningen Vinkeveense Plassen

Rondom de Vinkeveense Plassen is sprake van oneigenlijke permanente bewoning van recreatiewoningen. De gemeente zoekt voor een oplossing van het probleem en heeft de Provincie Utrecht gevraagd mee te denken door aanpassing van de Provinciale Structuurvisie en het starten van een project.

Mobiliteitsproblemen

De VVD fractie in de Provinciale Staten heeft het College van Gedeputeerde staten vragen gesteld naar de provinciale bijdrage en de voortgang van dit project. De VVD vindt dat recreatiewoningen voor recreatie moeten worden gebruikt. De wegen, parkeervoorzieningen en afvalophaal dienst zijn niet uitgerust voor permanente woningen.

Handhaving

Tevens is de Provinciale VVD van mening dat illegaliteit niet mag worden beloond, ook niet nadat er een periode weinig aandacht is geweest voor handhaving.

Voor de schriftelijke vragen zie bijlage