Afscheid Jacqueline Vaessen van Provinciale Staten van Utrecht

In de Statenvergadering van 24 september 2018 heeft de VVD fractie van Provinciale Staten van Utrecht afscheid genomen  van Jacqueline Vaessen.

Jacqueline was vanaf 2015 Statenlid en o.a. woordvoerder Energie en Economie.

Tevens was zij co-voorzitter van de Commissie Ruimte Groen en Water.
Ron van Reenen heeft die functie inmiddels van haar overgenomen.

Jacqueline: "Sinds 1 februari jl. ben ik Managing Director van Nexstep geworden, mijn droombaan, maar het bleek niet mogelijk te zijn deze functie met het Statenlidmaatschap te combineren. Vandaar dat ik onlangs met pijn in mijn hart mijn ontslagbrief aan de Commissaris heb geschreven. Ik heb de afgelopen jaren genoten van mijn Statenlidmaatschap en met veel plezier en enthousiasme mijn rol als volksvertegenwoordiger vervuld. Voor mij als ondernemer was het wennen aan een andere dynamiek in de besluitvorming dan ik gewend was vanuit het bedrijfsleven, maar uiteindelijk heb ik mijn draai daarin kunnen vinden. Met veel eer en genoegen heb ik het voorzitterschap van RGW vervuld en de daarbij behorende rol in het Presidium. De lovende woorden van Kees de Kruijf tijdens mijn laatste vergadering als voorzitter beschouw ik als een groot compliment.

Tevens kijk ik met veel plezier terug op de rol die ik heb mogen vervullen in het BOB traject aansluiting Onderwijs en Arbeidsmarkt. Een onderwerp dat mij bijzonder aan het hart gaat en ik ben tevreden over de manier waarop we in overleg met het College, ambtelijk apparaat en de Staten hebben gewerkt aan een mooi stuk beleid dat nu zijn uitvoering gaat krijgen.

Maar de mooiste kroon op mijn Statenlidmaatschap was toch het bericht van Gedeputeerde Pim van den Berg  afgelopen week dat de subsidieaanvraag bij RVO voor het LEAN project (geothermie) is goedgekeurd en dat het project in november van start zal gaan. Zoals u weet heb ik de afgelopen te vuur en te zwaard gepleit voor (ultradiepe) geothermie en ik ben blij dat mijn vele woorden hieraan gewijd nu een concreet vervolg gaan krijgen".


De VVD Statenfractie bedankt Jacqueline van harte voor al haar inzet in deze afgelopen jaren en wenst haar heel veel succes toe in haar nieuwe uitdaging in Den Haag!

Jacqueline is opgevolgd door Roelof te Velde uit Maarn. Hij is nu VVD commissielid in de gemeente Utrechtse Heuvelrug, maar is hiermee inmiddels gestopt om ge├»nstalleerd te kunnen worden als Statenlid.