Ambitiedocument dijkversterking Lekdijk aangenomen in PS

De Lekdijk is essentieel voor de veiligheid van ongeveer 1 miljoen inwoners uit de Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Als de Utrechtse dijk overstroomt, komt het water tot Amsterdam. Sinds 2017 is er een nieuwe normering voor waterveiligheid. Iedere inwoner in Nederland krijgt sindsdien dezelfde veiligheid en bescherming tegen de kans op overstroming. Ook wordt de economische waarde van het gebied dat zou kunnen overstromen meegenomen in de nieuwe norm. Doorbraak geeft zo’n 20 miljard euro schade. De VVD staat voor veiligheid, bescherming tegen overstroming en behoud van droge voeten. De VVD wil dat de Lekdijk weer aan de veiligheidsnormen voldoet. De Provincie heeft daarin een rol. Dijkgemeenten moeten niet ieder voor zich de dijk en de weg gaan aanpassen. Provinciale coördinatie is nodig om te voorkomen dat partijen teveel in elkaars vaarwater zitten.


Verkeersveiligheid

Op een dijk, met wegen in beheer van verschillende gemeenten is dat een aandachtspunt. De VVD wil uniformiteit van verkeersveiligheid en heeft daarom een motie ingediend. De motie werd door D66, PVV, SGP, CU en PvdA gesteund en door GS overgenomen.


Ondernemerschap

Lokale ondernemers kunnen bijdragen aan innovatieve oplossingen voor de ruimtelijke en integratievraagstukken rondom de dijk. GS heeft na vragen van de VVD toegezegd dat bij de zeven deelprojecten van de dijk ondernemers uit de dijkgemeenten actief zullen worden betrokken over mogelijkheden om in gebiedsontwikkeling te participeren.


 

Maidenspeech Judith Godschalx. VVD Provinciale Staten. 24 september 2018.Voor de motie zie bijlage.