De VVD is voor modern en comfortabel openbaar vervoer

Vernieuwing van de trambaan en de trams tussen Utrecht, Nieuwegein-Zuid en IJsselstein is noodzakelijk in verband met toenemende storingen en oplopende kosten voor beheer en onderhoud. Door het vervangen van het spoor en het materieel ontstaat een tramsysteem dat ook voor de toekomst veilig, betrouwbaar en toegankelijk openbaar vervoer levert. Inclusief het aanvullend budget zal er een bedrag van € 157 miljoen mee gemoeid zijn. Een enorm bedrag dat zinvol besteed moet worden.

Kritisch op tramhalte Merwestein     

Het college heeft voorgesteld tramhalte Merwestein te laten vervallen omdat er heel weinig gebruik van wordt gemaakt. Via de halte Merwestein zijn theater, klimaateducatiecentrum, ziekenhuis, zwembad en sportvelden goed per tram bereikbaar. Dat klinkt geweldig en toch gebruiken gemiddeld maar 100 reizigers per dag deze halte. Dat zijn er minder dan 2 per stop. Dat is logisch verklaarbaar want het gebruiken van deze halte is niet veilig. De sociale omgeving is ronduit vreselijk.

Opheffen van de halte zal door het verminderen van het aantal stops een positief gevolg hebben voor de reistijd van andere reizigers, het heeft positieve gevolgen voor het energiegebruik van de tram en de luchtkwaliteit. Daarnaast hebben de reizigers in de directe omgeving een sneller alternatief en dat is de bus.

Als halte Merwestein blijft bestaan, is de provincie 1 miljoen duurder uit op het aanvullend budget. 1 miljoen besteden aan 100 reizigers per dag is wat de VVD betreft geen zinvolle besteding van belastinggeld. Op het totale budget is het relatief weinig en daar kunnen we als VVD mee leven. Maar we zijn er niet met 1 miljoen. De gehele halte moet gerevitaliseerd worden. De VVD voorziet  twee liften en hellingbanen aan de centrumzijde.

Gemeente Nieuwegein aan zet

Bovenstaande argumenten heeft de VVD – woordvoerder Ron van Reenen - ingebracht in het debat. Desondanks hebben Provinciale Staten besloten dat de halte moet open blijven en is € 1 miljoen beschikbaar gesteld omdat de gemeente Nieuwegein heeft beloofd om de omgeving te gaan revitaliseren en de sociale onveiligheid aan te gaan pakken. 
De VVD heeft tegen het voorstel gestemd en zal het kritisch blijven volgen. Nieuwegein is nu aan zet.