Schriftelijke vragen betreffende knooppunt Hoevelaken: zonnepanelen

Op 08 oktober 2018 heeft VVD fractielid Astrid Ens schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten over de mogelijkheid om voor het vernieuwd knooppunt Hoevelaken - A1/A28 - zonnepanelen in het ontwerp mee te nemen.

Samen met de VVD Raadsfractie Amersfoort - die deze schriftelijke vragen aan het College in Amersfoort heeft gesteld - maakt zij zich hiervoor sterk.

Voor de schriftelijke vragen: zie bijlage.