Meld knellende regels!

Vanaf 2021 wordt een groot aantal gemeentelijke en provinciale regels samengevoegd en vereenvoudigd. Dit zijn regels die gaan over ruimte en omgeving. De VVD-Statenfractie is een groot voorstander van het versimpelen van regels en vindt dat het duidelijk moet zijn wat er wel en niet mag in de Provincie Utrecht


Meldpunt provinciale regels fysieke leefomgeving

De Provincie heeft voor knellende regels een meldpunt geopend. Ze hoort graag welke regels als onduidelijk of overbodig worden ervaren.  Dit als hulp bij de regelaanpassing in 2021.

De VVD-Statenfractie roept inwoners en ondernemers op zo veel mogelijk knelpunten in de huidige regels te melden. Dat kan met de onderstaande link. Melden kan al binnen één minuut.

Link:

https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/meldpunt-provinciale-regels-fysieke-leefomgeving/