Provincie Utrecht houdt vast aan afspraak met het Rijk over verbreding A27

De Provinciale Staten van Utrecht hebben tijdens hun maandelijkse vergadering op 5 november 2018 niet ingestemd met een motie van de PvdA tegen de voorgenomen verbreding van de A27 door het Rijk. De VVD was fel tegen de motie, omdat de voorgenomen wegverbreding hard nodig is om de files op de A27 op te lossen. Mobiliteitswoordvoerder namens de VVD, Astrid Ens: 'Het is één van de maatregelen om het verkeer in de provincie Utrecht niet helemaal vast te laten lopen.'

 

De mobiliteitsproblemen in de provincie Utrecht stapelen zich namelijk op: 'In de spits staan de rijkswegen vast, zitten de bussen vol, puilen de treinen uit en ontstaan 'fietsfiles'. Zelfs de nieuwe tram die in 2019 door Utrecht rijdt, de Uithoflijn, zal binnen afzienbare tijd vol zitten. Hoog tijd om in te zetten op alle vervoersvormen om de provincie Utrecht bereikbaar te houden. Dus moeten we werken aan goede fietspaden, slimmere OV-verbindingen én bredere wegen.'

 

Door als provincie samen te werken met de gemeente en het rijk worden grote projecten mogelijk gemaakt, zoals het verbreden van de A27, het aanleggen van de Uithoflijn en het verbeteren van de Noordelijke Randweg Utrecht. Ens: 'wij zijn juist erg blij met de inspanningen en het geld van het Rijk om Utrecht bereikbaar te houden. Met het openbaar vervoer, op de fiets, maar zeker ook per auto!'