Ruimtelijke Economische Strategie Utrecht vastgesteld

Op 5 november 2018 vergaderden  Provinciale Staten van Utrecht over de Ruimtelijke Economische Strategie (RESU). De Provincie ambieert om ook in 2050 tot de (inter)nationale top te behoren op het gebied van life sciences, health, food en duurzaamheid, onder meer op het gebied van mobiliteit en ruimtegebruik.


Innovatieve regio

Het doel voor Utrecht is om de meest competitieve regio van Europa te blijven en één van drie meest innovatieve regio’s van Nederland. Dit moet bijvoorbeeld blijken uit een groot aantal toekomstige patentaanvragen. Utrecht moet een regio blijven waarin het aantrekkelijk is om te wonen en te werken, en er een hoge arbeidsdeelname onder de inwoners is.


Plekken voor woningbouw

De VVD - woordvoerder Judith Godschalx - heeft in het debat over deze strategie nogmaals benadrukt dat er tempo moet worden gemaakt met potentiële locaties voor woningbouw. Eerder tijdens de Kadernota heeft de VVD de Provincie hier ook al op gewezen en nu vraagt ook het bedrijfsleven ernaar. GS hebben toegezegd dat de Provincie nog voor de verkiezingen van 2019 inzichtelijk zal maken aan welke locaties er wordt gedacht, gelet op de mogelijkheden die de mobiliteit daartoe biedt.


Toerisme als economie

Ook werd er door de VVD gevraagd en door het college toegezegd dat de agenda toerisme en recreatie nog voor de verkiezingen wordt geëvalueerd. Recreatie moet volgens de VVD niet alleen als kostenpost gezien worden, maar is een groeisector, draagt bij aan de economie en levert banen op.