Slimmere en snellere mobiliteit rondom waterwegen

Door op slimme technologische manieren informatie uit te wisselen kunnen schippers en weggebruikers hun reis beter plannen. Wachttijd vanwege brugopening of file kan worden verkort of vermeden, waardoor de reis korter duurt, er minder brandstof nodig is en er ook minder uitstoot van uitlaatgassen is. Er is een betere doorstroming en de binnenvaart verbetert als alternatief voor de weg. Al met al dus ook beter voor het milieu.


Actuele reisinformatie uitwisselen

In het voorjaar van 2018 hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland de samenwerkingsovereenkomst 'Blauwe Golf Verbindend' getekend. Ze delen samen met de Nationale Databank Wegverkeersgegevens, Rijkswaterstaat, het Amsterdamse en Rotterdamse Havenbedrijf actuele informatie over geopende bruggen en beschikbare havenligplaatsen.


Ook Utrecht doet mee

Nadat de VVD - woordvoerder Jakob Germs - in de Commissie Ruimte, Groen en Water van 15 oktober 2018 aan GS vroeg waarom de Provincie Utrecht met dit initiatief nog niet mee deed, besloot de gedeputeerde zich hierin te verdiepen en kon ze bij navraag van de VVD in de Algemene Beschouwingen van 5 november 2018 bevestigen hier inderdaad mee aan de slag te zijn.
Op initiatief van de VVD zal de Provincie Utrecht dus aansluiten bij 'Blauwe Golf Verbindend'.