Schriftelijke vragen betreffende stankoverlast Van der Groep Bunschoten

Op 20 november 2018 heeft VVD fractielid Ron van Reenen schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten betreffende stankoverlast van de firma Van der Groep in Bunschoten

Hieronder treft u deze schriftelijke vragen aan.


Zie ook bijgaande links: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1848902/

en https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1850919/