Conclusies Randstedelijke Rekenkamer over ‘De Dolderseweg’

“De Provincie Utrecht heeft de verkoop van woningbouwkavels in Huis ter Heide niet professioneel georganiseerd”. Dat is één van de acht stevige conclusies die de Randstedelijke Rekenkamer trekt na onderzoek in opdracht van Provinciale Staten. De VVD-fractie neemt deze conclusies zeer serieus. 

 

Voor de Provincie Utrecht moet professionaliteit het uitgangspunt zijn. Een foutje kan overal worden gemaakt, maar zoveel missers in één project kunnen we niet afdoen met ‘volgende keer beter’. Dit rapport laat zien hoe hard de verbeteringen in de provinciale organisatie, waartoe de VVD in februari van dit jaar heeft opgeroepen, nodig zijn!

 

Wat de VVD betreft wordt de hele verkoopprocedure voor de kavels aan de Dolderseweg opnieuw doorlopen. Dat is de enige manier om te laten zien dat de provincie in staat is om een verkooptraject op zorgvuldige transparante wijze uit te voeren!