Maak beleid voor provinciale investeringsfondsen

Garanties, leningen, subsidies en tegenwoordig ook revolverende fondsen. Op verschillende manieren kan de Provincie maatschappelijke projecten en innovatieve organisaties financieel ondersteunen. Subsidie verlenen of aanvragen is vaak tijdrovend, onflexibel en soms heeft toekenning te maken met politieke stokpaardjes. Het kan leiden tot marktverstoring en niet altijd kan de subsidie ontvangende organisatie op eigen benen staan. Daarnaast komt het belastinggeld niet meer “terug” in de Provinciale kas.

Revolverende fondsen 

Revolverende fondsen zijn een nieuw instrument van de provincie die een aantal van de bovenstaande nadelen oplossen. In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld weer terug zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. Dit is een beproefde manier van duurzaam financieren. De Economic Board Utrecht is een voorbeeld van een succesvol fonds.

 

Innovatieve projecten
Een quick scan van de Randstedelijke Rekenkamer leerde dat het beleid rondom deze fondsen beter kan, een oproep die door de VVD van harte werd ondersteund. Woordvoerder Baerte de Brey: “Innovatieve projecten hebben vaak een hoger risico. Het is belangrijk dat er goede afspraken zijn bij de start van een fonds, en dat er ook een goede exit strategie is".