“VVD: Kritisch rapport toont aan dat politiek en ambtelijke organisatie hun gedrag dringend moeten verbeteren.”

De Randstedelijke Rekenkamer en de Rekenkamer Utrecht vellen een hard oordeel in hun gezamenlijke rapport over de bestuurlijke en ambtelijke aansturing bij de realisatie van de Uithoflijn. De tramlijn is nodig voor de bereikbaarheid van het Utrecht Science Park.

Geconstateerd is:

·         Te weinig bestuurlijke urgentie en aandacht  

·         De ambtelijke organisatie werd niet goed aangestuurd

·         De complexiteit van dit project (overname BRU, meerdere opdrachtgevers, complexe stedelijke omgeving) is onderschat            

·         Gemeenteraad en Provinciale Staten konden de controlerende taak niet naar behoren uitvoeren.

Dit kost de belastingbetaler miljoenen extra.

Ambtelijk, politiek en bestuurlijk is onderschat wat een enorme uitdaging het is om in samenwerking een dergelijk groot project van € 500 miljoen te realiseren. Onvoldoende integraal werken en de principes van “Samen Sturen” en “Het beste voor het project” stonden niet voorop. Dat trekt ook de VVD zich aan.

De VVD is tevreden dat de Rekenkamers ook constateren dat er sedert 2018 inmiddels veel verbeteringen te noteren zijn, in bestuurlijke urgentie maar ook in politieke en ambtelijke samenwerking.  De verbeteringen in de ambtelijke organisatie waar de VVD in februari 2018 om heeft gevraagd.

“Nu de nodige verbeteringen merkbaar zijn, hebben wij er vertrouwen in dat de Provincie dit project samen met de gemeente op rails kan houden”.

Ron van Reenen, woordvoerder VVD Provinciale Statenfractie