Staten stellen Structuurvisie vast zonder verruiming bedrijventerreinen

Op 10 december 2018 hebben de Provinciale Staten van Utrecht de tweede herziening van de Provinciale Structuurvisie vastgesteld. In deze structuurvisie wordt een groot aantal verschillende thema’s geregeld ,zoals beperking van geitenhouderijen in het belang van de volksgezondheid, natuurbegrenzing waar dat per abuis een stel tuinen van particulieren betrof en verheldering van definities en andere schoonheidscorrecties. De VVD wilde ook ruimte voor uitbreiding van een zevental bedrijventerreinen. Dit betreft De Kroon in IJsselstein, De Kronkels Zuid in Bunschoten, De Copen in Lopik, Heeswijk in Montfoort, De Voortuin in Woerden, Groot Overeem in Renswoude en Remmerden in Rhenen.

Milieurapportage afwachten

In afwachting van een rechtelijke uitspraak over of er voorafgaand aan deze verandering van de structuurvisie een Milieu Effect Rapportage (MER) nodig is, is na extern juridisch advies te laat en te plots door de Provincie besloten de bedrijventerreinen nog geen ruimte te geven. De VVD is hier ontstemd over. Samen met het CDA is een motie ingediend om op maat en op korte en lange termijn met een oplossing te komen voor de gemeenten en bedrijven die erop rekenden. De vraag naar ruimte speelt al jaren. Bedrijven en gemeenten kochten grond, maakten bouw-, verhuis- en concept bestemmingsplannen en vroegen vergunningen aan. In sommige gevallen is voor herziening van de structuurvisie eerst een Plan MER nodig. In andere gevallen volstaat wellicht een vormvrije MER toets door de Provinciale organisatie zelf (zoals IJsselstein, Lopik, Woerden, Renswoude). Gedeputeerde Staten hebbentoegezegd uiterlijk in januari 2019 te komen met een voorstel op maat, om hoe op korte en lange termijn de ruimteproblemen op de bedrijventerreinen op te lossen.

Starterswoningen

Gedeputeerde Staten hebben tevens toegezegd om in Cothen via het kernrandzone beleid te regelen dat milieuvervuilende bedrijven uit de dorpskern zullen verhuizen voor starterswoningen. De VVD is daar verheugd over.