Aanpak van de Rijnbrug bij Rhenen

De Rijnbrug verbindt de provincie Utrecht bij Rhenen met de provincie Gelderland. De VVD is er blij mee dat de Utrechtse Staten het voorstel voor verbreding van de Rijnbrug, naar twee rijstroken in beide richtingen, hebben aangenomen.

 

Aanzienlijke risico’s

Dit terwijl we nu al weten dat deze oplossing het probleem niet voor altijd oplost, er hoge kosten mee gemoeid zijn en de risico’s aanzienlijk zijn. Waarom is de VVD dan toch voor dit plan? Dat heeft te maken met de lange stroom langzaam rijdende auto's:  anno 2018 kruipt over deze brug een groot gedeelte van de dag een stroom auto's voort.

 

Eindelijk!

En de bereikbaarheid per auto is niet het enige probleem in Rhenen en omgeving. Het gaat ook om de verminderde verkeersveiligheid, de uitlaatgassen en het geluid dat de constante aanwezigheid van langzaamrijdend gemotoriseerd verkeer met zich meebrengt. Er ligt nu, na 10 jaar praten een plan om deze situatie te verbeteren: Eindelijk, zegt de VVD!

 

Zo snel mogelijk

 

Het vooruitzicht is dat dit grote project een aantal jaren van voorbereiding vergt en in 2025 wordt afgerond. De VVD is er voorstander van om de snelst mogelijke ruimtelijke procedures te volgen die een dergelijk project vraagt, om de verbrede brug zo mogelijk al eerder in gebruik te nemen.

 

 

 

https://twitter.com/VVDpsUtrecht/status/1072232491078045696