Provincie Utrecht pakt bodemdaling aan

De provincie Utrecht heeft in de Statenvergadering van 10 december 2018 een visie op bodemdaling vastgesteld. Daarmee wordt geprobeerd de eeuwenlange daling van de bodem in vooral het Veenweidegebied een halt toe te roepen.

Aan de slag

Daarbij kan gedacht worden aan drainage van weidepercelen in gebruik bij veehouders. De VVD - woordvoerder Jakob Germs - vindt het belangrijk dat de maatregelen uitgevoerd worden in afstemming met deze veehouders.
Ook binnen de bebouwde kom gaat men samen met de gemeenten in het gebied aan de slag om de ergste gevolgen van bodemdaling te verminderen. Te denken valt aan het bouwen met lichter materiaal, zodat er minder druk komt op de ondergrond.

Samen met de inwoners
Het zou op langere termijn nodig kunnen zijn meer ingrijpende maatregelen voor de meest kwetsbare gebieden te nemen. Ook hier vindt de VVD van belang dit samen met de inwoners van het gebied vorm te geven. Ook de waterschappen vervullen een belangrijke rol als beheerder van het waterpeil.
Een grote opgave die verder vorm krijgt in de komende jaren.