Rijk zet voorlopig betalingen aan provincie stop

Gedeputeerde Dennis Straat heeft vandaag bekend gemaakt dat het de accountant niet lukt om voor 31 december 2018 een verklaring af te geven over de jaarrekening 2017 van de provincie Utrecht. De accountant wil naar aanleiding van het rapport van Integis naar een klokkenluidersmelding over de Uithoflijn nog een aantal onderwerpen nader onderzoeken. Er is geen verschil tussen GS en de accountant over de onderwerpen die nog moeten worden uitgezocht. De provinciale organisatie werkt er hard aan de goede informatie aan te leveren en de bevindingen vanuit het Integis rapport te verwerken.

Provincie niet onder toezicht

De minister van BZK heeft aangegeven dat zij begrip heeft voor de situatie. Zij heeft al eerder uitstel verleend en vindt het nu onontkoombaar een maatregel te nemen. Daarom wordt de voorschotbetaling voor het Provinciefonds opgeschort tot een door Provinciale Staten vastgestelde jaarrekening beschikbaar is. De minister stelt provincie Utrecht niet onder financieel toezicht omdat de financiën op orde zijn. Zodra de accountant zijn verklaring heeft afgegeven zullen de ingehouden voorschotten alsnog betaald worden.

VVD betreurt de gang van zaken

Woordvoerder Baerte de Brey: “Het is buitengewoon jammer dat niet duidelijk is wat nu precies de oorzaak is van de vertraging. Voelt de accountant zich onzeker of is er iets aan de hand dat de forensische onderzoekers van Integis niet op tafel hebben gelegd? In ieder geval wil de VVD-fractie dat er vanuit de provinciale ambtelijke organisatie en de accountant alle medewerking wordt verleend om zo snel mogelijk tot een jaarrekening te komen.”