Bibliotheken moeten voor iedereen bereikbaar zijn -2

OP 14 februari 2019 heeft VVD fractielid Janine van Doesburgh schriftelijke vragen gesteld aan het  College van Gedeputeerde Staten betreffende de bibliotheek, een belangrijke voorziening, die voor iedereen bereikbaar moet zijn.

Hieronder treft u deze schriftelijke vragen aan.


Zie ook het bericht op onze website in dezen van 14 januari 2019.