Investeren in de Noordelijke Randweg Utrecht

De Noordelijke randweg Utrecht, ofwel de NRU, is onderdeel van de vitale infrastructuur rond de stad Utrecht. Deze weg wordt opgewaardeerd van 70  naar 80 km/h. Een ingreep die veel meer vergt dat slechts het vervangen van de borden met de maximumsnelheid. 

 

Dure tunnels

De stad Utrecht streeft ernaar de drie verkeerspleinen in de NRU te ondertunnelen. Dat is de oplossing, waarbij de Utrechtse wijk Overvecht het mooist wordt verbonden met het landschap aan de noordzijde van de NRU, maar ook de oplossing die het meeste kost. De provincie heeft zich in het verleden bereid getoond om €9 miljoen extra ter beschikking te stellen voor de drie verkeerspleinen.

 

Lobby

De provincie heeft zich in het verleden bereid getoond om €9 miljoen extra ter beschikking te stellen voor de drie verkeerspleinen. Een intensieve lobby richting het Rijk om het financiële plaatje rond te krijgen, heeft uiteindelijk door een amendement in de Tweede Kamer nog €5 miljoen opgeleverd. Dit alles blijkt onvoldoende. Niet alle drie, maar twee van de drie verkeerspleinen kunnen ongelijkvloers worden uitgevoerd. De provincie heeft niet nog meer geld over voor beter inpassing van de NRU, omdat de echte knelpunten met de huidige bijdrage ook al worden opgelost. De VVD ziet nog voldoende verkeersknelpunten elders in de provincie om mobiliteitsgelden in te steken.

 

De Zuilense Ring

De NRU gaat in oostelijke richting over in de Zuilense Ring. Als gevolg van de upgrade van de NRU, zal ook de Zuilense Ring intensiever worden gebruikt. Al langer gingen geluiden in de omgeving op om de maximumsnelheid van 100 km/h beter te handhaven. Er wordt hier namelijk flink te hard gereden! De VVD was en is voorstander van het invoeren van trajectcontrole in de loop van 2019.

 

Een motie in de statenvergadering van februari 2019 ging een stap verder met de vraag naar de uitwerking van een voorstel voor de verlaging van de maximumsnelheid van 100 naar 80 km/h. Daar zijn wij normaal niet zo voor, maar deze motie heeft ook de steun van de VVD-fractie gekregen, omdat zowel de kwaliteit van de leefomgeving van de omwonenden als de veiligheid op de weg er op vooruit kunnen gaan. Het afronden van de upgrade van de NRU is voor de VVD een logisch moment. Het nog dit jaar invoeren van trajectcontrole is de beste manier om de gemiddelde snelheid op de Zuilense Ring al binnenkort in toom te houden.