Schop in de grond voor Rondweg Veenendaal-Oost

In Veenendaal kan men niet wachten en nu heeft ook Provinciale Staten van Utrecht het definitieve besluit genomen: De N233 langs de oostkant van Veenendaal wordt verbreed naar 2x2 rijstroken (is nu grotendeels 1x1 baans) en gaat de Prins Clauslaan ongelijkvloers kruisen.

 

Van start

De VVD in Veenendaal en in de Provincie zijn zeer tevreden met dit resultaat. Hoewel we weten dat grote infrastructurele projecten een voorbereidingstijd kennen van enkele jaren, kan de uitvoering in principe van start.

 

Snelheid binnen de bebouwde kom

Niet alleen voor wat betreft de uitvoering wil de VVD snelheid, we pleiten daar meestal ook voor op de weg. Voor de N233 is naast het oplossen van doorstromingsproblematiek voor het verkeer ook de leefbaarheid voor de omwonenden een belangrijk aandachtspunt. Vandaar dat op de verbrede rondweg Veenendaal-Oost een snelheid van 70 km/h gaat gelden. De weg komt  binnen de bebouwde kom te liggen.

 

Filmpje

Omdat we erg trots zijn op het behaalde resultaat, heeft de VVD een mooi campagnefilmpje opgenomen in Veenendaal-Oost. https://t.co/zk6IVvULzk