VVD gaat uitdaging N201 aan

De maximumsnelheid op de N201 blijft in de toekomst gelijk, namelijk grotendeels 80 km/h. Ook blijft er één rijstrook in beide richtingen bestaan, net als nu. Dit is een geruststelling voor de omwonenden en belanghebbenden zoals natuur- en landschapsorganisaties. Aangevuld met bouwstenen voor een gerichte aanpak van de plekken waar de doorstroming te wensen overlaat, is dit de denkrichting waarvoor in de Statenvergadering van februari 2019 is gekozen.

 

Knelpunten oplossen

De provinciale weg N201 doorsnijdt Utrecht en loopt dwars door Stichtse Vecht en de Ronde Venen heen. Dit stuk weg van 16 km is het grootste doorstromingsknelpunt van de provincie. En knelpunten daar houdt de VVD niet van: die willen we oplossen. Maar de Utrechtse N201 slingert door een luw gebied tegen de drukke randstad aan. Het is een uitdaging om de doorstroming van het autoverkeer te bevorderen en tegelijkertijd de omgevingskwaliteiten als rust, uitzicht en frisse lucht te behouden. Toch gaat de VVD deze uitdaging in de provincie aan.

 

Dilemma

Terwijl de VVD de gekozen denkrichting helemaal ziet zitten, speelt er wel een behoorlijk dilemma: In deze denkrichting wordt het doorstromingsprobleem niet opgelost maar geven we wel vreselijk veel belastinggeld uit. Waarom kiezen we hier dan toch voor? Omdat de andere denkrichtingen, die variëren van een doorgetrokken snelweg tot een volledig voor doorgaand verkeer afgesloten weg, ongewenste effecten hebben voor omwonenden en andere weggebruikers. En omdat niets doen voor de VVD geen optie is bij het grootste verkeersknelpunt in de provincie. Dus zetten we nu eindelijk na jaren de stap naar doen in plaats van praten.


Dat neemt niet weg dat er ook nu binnen de gekozen denkrichting nog genoeg werk aan de winkel is. Vandaar dat VVD-woordvoerder Astrid Ens het College van Gedeputeerde Staten heeft  gevraagd om Provinciale Staten voor het einde van 2019 de mogelijkheid te geven om nog een keer mee te denken en te beslissen. En pas daarna een definitief uitvoeringsplan te presenteren. Met hetzelfde doel werd door onder andere de GroenLinks-fractie een motie ingediend, die de VVD heeft gesteund.