Investeren in banen voor de toekomst

Veel mensen in de provincie Utrecht hebben slimme ideeën. Die ideeën kunnen banen opleveren: service gericht of nieuwe producten die in de provincie worden gemaakt. Dat hebben we nodig, zodat we in een veranderende economie ook straks genoeg banen hebben, bijvoorbeeld voor mensen die nu een opleiding volgen. Voor vernieuwende ideeën is soms moeilijk financiering te vinden. Daarmee laten we kansen liggen.

Regionale ontwikkelingsmaatschappij

Een regionale investeringsmaatschappij (ROM) kan helpen die kansen wel te pakken en bedrijven te helpen door er in te investeren. Die investeringen worden gedaan vanuit het werkkapitaal dat de provincie beschikbaar stelt. Andere provincies hebben al zo’n maatschappij. Daar levert het banen en maatschappelijk wenselijke innovaties in het bedrijfsleven op. Bovendien is het hebben van zo’n investeringsmaatschappij de voorwaarde om extra geld krijgen van de Rijksinvesteringsbank Invest-NL. Waarom zouden we dat geld hier in de provincie niet benutten om te werken aan onze toekomst? Op 18 februari 2019 stemden de Provinciale Staten van Utrecht in met het voorstel om zo'n ROM voor Utrecht op te zetten.

Maatschappelijke meerwaarde

De Provincie Utrecht heeft met de Economic Board Utrecht (EBU) nu al een organisatie waarin onderwijs, overheid en bedrijfsleven samenwerken. Deze EBU zorgt straks voor agendering en daarna zorgt de ROM voor de uitvoering. Woordvoerder Judith Godschalx: "Een investeringsmaatschappij werkt met belastinggeld voor ideeën die te risicovol of te weinig concreet zijn voor de markt. Dat mag van de VVD alleen als het maatschappelijke meerwaarde oplevert, dus waar de maatschappij behoefte aan heeft en wat de markt nu nog niet zelf levert!". Een amendement van VVD, GroenLinks en CDA werd aangenomen om dit te waarborgen. Maatschappelijke meerwaarde is bijvoorbeeld: duurzaam gebruik van energie, water, grondstoffen en infrastructuur, levenslang leren, diensteninnovatie door slimme toepassing van informatie- en communicatie technologie, bevorderen van gezondheid en verantwoord voedsel.

Lokale binding

Een investeringsmaatschappij doet het beter met kennis vanuit netwerken van onderwijs en bedrijfsleven binnen de provincie. Dat helpt om te weten waar de regio innovatief in is en waar samenwerking een zetje nodig heeft. Een motie en een amendement om dit in alle gemeenten van de provincie te bevorderen, mede ingediend met het CDA, werd aangenomen.