Afscheid vertrekkende Statenleden

Op 26 maart 2019 heeft de Statenvergadering plaatsgevonden, waarin afscheid werd genomen van de vertrekkende Statenleden. In totaal namen 27 van de 49 Statenleden afscheid, waarvan 7 van de VVD Statenfractie.

De VVD Statenfractie bedankt Jakob Germs,  Astrid Ens,  Neeke Eijsbroek, Ron van Reenen, Judith Godschalx, Janine van Doesburgh en Roelof ter Velde voor al hun inzet en werk dat zij hebben verzet in deze afgelopen Statenperiode en wenst hen veel succes toe met hun verdere werkzaamheden.

Op donderdagavond 28 maart worden de nieuwe Statenleden geïnstalleerd.