Van uw woordvoerder Financiën...

Met bijzondere aandacht volgen we de plannen van de nieuwe coalitie. En dat geldt zeker voor de financiële plannen. Bij de presentatie van het coalitieakkoord bleek er geen enkele doorrekening van de plannen beschikbaar te zijn. Buitengewoon zorgwekkend omdat de inhoudelijke ambities hoger zijn dan de Domtoren en de Onze-Lieve-Vrouwetoren bij elkaar. Hoe het allemaal betaald moet worden? Joost mag het weten.

Toen de coalitie nog aan het feest vieren was over het nieuwe verbond, hebben we daarom maar snel de TL-lampen aangedaan. In eerste instantie leverde dat chagrijn en onbegrip op. Maar daar laat de VVD zich niet door stoppen. Na een paar keer herhaling van de boodschap, lijkt er nu beweging in de zaak te komen en is het College bereid om het coalitieakkoord concreter te maken. Zowel in acties als in geld. Daarover komt begin september een 'benen-op-tafel' gesprek met de Staten. We krijgen dan voor het eerst inzicht in wat er nu echt gaat gebeuren.

Verder is de inzet in de portefeuille financiën geweest om het aantal financiële geitenpaadjes voor de coalitie wat te beperken. Op ons initiatief zijn een paar spelregels over het tussentijds aanvullen van tekorten flink aangescherpt. Zodat het college zich transparant moet verantwoorden en niet tussentijdse tegenvallers in algemene uitkering met een greep in de provinciekas kan wegpoetsen. Ons amendement daartoe kreeg ruime steun, ook van coalitiefracties.

We zitten nog met smart te wachten op de Jaarrekening 2017(!). De controle sleept zich voort, we hebben een stevig gesprek gevoerd met de accountant. De rekening van de accountant is inmiddels flink opgelopen, tot wel € 1,5 miljoen (7,5 x meer dan het oorspronkelijke bedrag). In september hopen we eindelijk de jaarrekening te ontvangen en vast te kunnen stellen. Daarbij heeft het college toegezegd een analyse te geven van de stand van zaken in de organisatie en de noodzakelijke verbeterstappen. We zullen dit uiteraard zeer nauw op de voet volgen.


Vincent Janssen, woordvoerder Financiën