Vuelta moet geen valpartij worden

In 2020 vertrekt de Spaanse wielerwedstrijd Vuelta in de provincie Utrecht. Na de Giro en de Tour de France is dit de derde grote wielerronde die in de provincie vertrekt.

Eerder is al besloten dat de provincie hieraan financieel bijdraagt. Dit kan namelijk een prima manier zijn om aan de wereld te laten zien hoe mooi onze provincie is. In de haalbaarheidsstudie bleek dat er dan ook voldoende draagvlak is onder ondernemers. In 2018 is door de VVD daarom ingestemd met een financiële bijdrage van de provincie. Daarbij is wel aangegeven dat de bijdrage van 2,1 miljoen een maximale bijdrage is en dat we geen verrassingen achteraf willen met bijvoorbeeld extra kosten van het openbaar vervoer. We hebben geleerd van de ervaringen met de Tour de France.

Geen financiële verrassingen en voor de hele provincie

Het voorstel van Gedeputeerde Staten dat in de Statenvergadering voor lag, houdt echter in de provincie mede deelnemer wordt in de organiserende stichting. De procedures die we daarvoor in het Provinciehuis hebben, zijn niet gevolgd. Zo is er geen businesscase voor de stichting opgesteld/ toegestuurd. Bovendien bleek in de stukken dat de provincie het risico loopt dat er financieel meer moet worden bijgedragen dan wat Provinciale Staten beschikbaar hebben gesteld. Woordvoerder Arthur Kocken: “De Vuelta moet geen financiële valpartij worden voor de provincie Utrecht.” Wat de VVD betreft was het oorspronkelijke plan uitgevoerd en was een gemaximeerde subsidie toegekend. De VVD-fractie heeft dan ook tegen deelname in de stichting gestemd, net als de rest van de oppositie.

Een mooi evenement

Desondanks hoopt de VVD-fractie dat de start van de Vuelta een mooi evenement wordt voor de hele provincie. Op 30 september heeft RBT Heuvelrug een bijeenkomst georganiseerd in Amerongen. De bedoeling was om initiatieven van inwoners, ondernemers en gemeenten te stimuleren. Woordvoerder Arthur Kocken: “Het was fantastisch om te horen welke ideeën er zijn en te zien met welk enthousiasme daaraan wordt gewerkt. Op basis daarvan belooft de start van de Vuelta echt een feest te worden.”