Lage Weide moet bereikbaar worden

Industrieterrein Lage Weide in Utrecht kan heel veel betekenen als logistieke hub, broedplaats voor de maakindustrie en om onderwijs/ opleidingen en bedrijfsleven bij elkaar te brengen. Tegelijkertijd heeft het industrieterrein de nodige problemen: locaties/ panden die verwaarloosd zijn (de zogenaamde holle kiezen), de bereikbaarheid en het imago. Daarom heeft de VVD in 2017 mede het initiatief genomen om de ontwikkeling van het gebied door provincie te ondersteunen. Er is een werkstichting opgericht die inmiddels de nodige ontwikkelingen in gang heeft gezet. Zo is er inmiddels een vestiging van MBO Utrecht.

Bereikbaarheid een knelpunt voor ontwikkeling

In gesprekken met ondernemers blijkt regelmatig dat bereikbaarheid een knelpunt is voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Dat blijkt ook uit een haalbaarheidsonderzoek over de samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de dosering van de Leidsche Rijn tunnel die voor bedrijven niet alleen hogere transportkosten betekent door verloren arbeidsuren maar ook werknemers kost, de fietsbereikbaarheid en de OV-bereikbaarheid.

Bereikbaarheid is breder dan alleen fiets en OV

In september ’19 heeft de VVD-fractie aan Gedeputeerde Staten (GS) gevraagd wat het kan en wil doen om deze problemen te helpen op te lossen. Oplossen van die knelpunten zou de ontwikkeling van het gebied, de samenwerking met het onderwijs en energiezuinig en emissievrij transport een boost geven. GS heeft toen aangegeven op de drie vervoersvormen (auto, fiets, OV) met andere overheden en Rijkswaterstaat samen te willen werken om de knelpunten op te lossen en bijvoorbeeld ook mee te willen denken over een nieuwe fietsbrug, de Anton Geesinkbrug.