Grote publiekstrekkers bereikbaarder maken met OV

Het Nationaal Militair Museum in Soest en Paleis Soestdijk in Baarn zijn twee voorbeelden van locaties waar veel publiek komt. Het Nationaal Militair Museum is een hit en trekt veel bezoekers met de tentoonstellingen. In Paleis Soestdijk worden concerten georganiseerd, het presenteert  uitvindingen, is een thuis voor de Nederlandse uitvinders en is in ontwikkeling als podium voor de Nederlandse maak- en kennisindustrie. Nationaal (en Utrechts) erfgoed wordt gecombineerd met het tonen van slimme (economische) oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Beide leveren een belangrijke bijdrage aan het Utrechtse voorzieningenniveau en de Utrechtse economie

Bereikbaarheid Paleis Soestdijk en militair museum met openbaar vervoer verbeteren

Goede ontsluiting van deze locaties met OV kan helpen om de druk op de leefomgeving te beperken. Zeker bij Paleis Soestdijk is het parkeren vaak een probleem. Beide locaties zijn echter niet optimaal met het OV te bereiken. En zeker bij Paleis Soestdijk zijn de parkeermogelijkheden voor de auto beperkt.

In Provinciale Staten geen steun voor verbeteren van bereikbaarheid

In de vergadering van Provinciale Staten van 30 oktober ’19 heeft de VVD-fractie een motie ingediend om te onderzoeken op welke wijze de bereikbaarheid van het Nationaal Militair Museum en Paleis Soestdijk per OV is te verbeteren. Daar was in de Provinciale Staten echter geen steun voor. Woordvoerder Arthur Kocken: “Het is jammer dat er zelfs geen bereidheid bestaat om te onderzoeken wat er gedaan kan worden om de groeiende groep bezoekers in de komende jaren van goed openbaar vervoer te voorzien. De VVD zal zich voor betere bereikbaarheid blijven inzetten.”

Foto: Dick Termijn