Boeren en de huidige stikstofproblematiek

In de Statenvergadering van 30 oktober 2019 heeft Juliëtte haar maidenspeech gehouden over de boeren en de huidige stikstofproblematiek.  Het standpunt van de VVD is dat er niet zomaar bestaande rechten van ondernemers mogen worden afgepakt. Met de huidige beleidsregels van de provincie is dat helaas wel mogelijk.

Motie vreemd aan de orde van de dag: 'Trots op de boer'

Juliëtte heeft daarom tijdens haar maidenspeech een motie ingediend die tracht de bestaande rechten van boeren te respecteren, de verdergaande regels dan het landelijk beleid terug te trekken en in het vervolg op dit onderwerp geen beleid te maken dat boven de landelijke afspraken uitstijgt.

De gedeputeerde heeft een groot gedeelte van de motie overgenomen. Echter de motie heeft geen meerderheid gekregen tijdens de stemming in Provinciale Staten, die de gedeputeerde meer beleidsvrijheid wilden geven dan de VVD.

Hieronder treft u de motie aan.